Blog

Doručenie na adresu: vyskúšajte službu Overenie veku

29. 4. 2024, 10:15

Vážení partneri, aby sme vám vyšli v ústrety, rozširujeme službu Overovanie veku 18+ aj na zásielky doručované na adresu.

Čo to v praxi znamená?

Pri tovare, ktorý je na základe legislatívy dovolené predávať len plnoletým zákazníkom, si môže objednať odosielateľ (e-shop) túto službu aj pri doručení na adresu. Predovšetkým sa to týka zásielok obsahujúcich alkohol, tabakové výrobky.

Informácie pre e-shopy a koncových zákazníkov

Posielate tovar, ktorý je z legislatívneho obmedzenia určený len pre plnoletých zákazníkov, keď je pred vydaním príjemcovi nutné overiť, či je vek osoby vyzdvihujúcej zásielku viac ako 18 rokov? Potom pre vás máme výbornú správu:

Služba Overenie veku, ktorú sme pred dvomi rokmi spustili pre výdajné miesta, sa nám osvedčila, a tak ju rozširujeme aj pre zásielky doručované na adresu. Zásielky, v ktorých je tovar pre plnoleté osoby, zákazníkom pohodlne doručíme až k dverám.

Fotografia kuriéra spoločnosti Packeta oblečeného vo firemnom červenom tričku, s červenou šiltovkou na hlave. V ruke drží mobilný telefón a balík, ktorý ide práve doručiť. Balík bol poslaný cez mobilnú aplikáciu Packeta.

Ako to funguje:

  1. Pri podaní zásielky v systéme Packety stačí tovar označiť ako 18+. Vďaka tomu je k zásielke priobjednaná služba Overenie plnoletosti a pri odovzdaní zásielky je preberajúci vyzvaný na predloženie dokladu totožnosti. Cena služby je 1€ bez DPH za zásielku.
  2. Zákazník sa pri vyzdvihnutí zásielky musí preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz). Vodič z dokladu opíše posledné 4 číslice, ktoré zadá do systému. Bez zadania posledného štvorčíslia nie je možné zásielku vydať — systém Packety neumožní označiť zásielku ako vydanú.
  3. Následne dôjde k odovzdaniu zásielky zákazníkovi.

Pri podávaní zásielky cez klientsku sekciu jednoducho zakliknite položku „18+“: 

Často kladené otázky

Aký doklad bude pre overenie totožnosti uznaný?

Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti Príjemcu.

Aká je cena služby Overenie veku 18+?

Cena služby je 1€ bez DPH za zásielku. Túto sumu hradí odosielateľ zásielky.

Môže si zásielku 18+ vyzdvihnúť aj iná osoba než tá, ktorá je uvedená ako príjemca na zásielke?

Áno. Pokiaľ osoba, ktorá si pre zásielku prišla, pozná heslo k vydaniu zásielky, môže jej byť zásielka vydaná. Podmienkou samozrejme je, že táto osoba bude plnoletá a preukáže sa dokladom totožnosti, z ktorého bude zapísané posledné štvorčíslie.

Musí doklad totožnosti ukazovať každý? Napríklad aj senior, ktorý má evidentne viac ako 18 rokov?

Áno. Systém bez zadania štvorčíslia z dokladu totožnosti neumožní pracovníkovi výdajného miesta vydať zásielky, a zároveň je vyplnenie čísiel u všetkých 18+ zásielkach dôležité z toho dôvodu, že odosielateľovi (e-shopu) budeme poskytovať údaje o 18+ príjemcoch vrátane posledného štvorčíslia z dokladu totožnosti. Práve e-shop je totiž zodpovedný za to, že legislatívou obmedzený tovar odovzdá len plnoletých osobám.

Ako sa príjemca zásielky dozvie, že musí mať so sebou pri vyzdvihnutí zásielky doklad totožnosti?

O tejto povinnosti ho informujeme v rámci notifikácií vyzývajúcich na vyzdvihnutie zásielky. Info tak nájde v SMS, e-maile a aplikácii.

Čo ak zákazník nie je v čase doručenia na dohodnutej adrese?

V takom prípade dôjde štandardne k presmerovaniu zásielky na najbližšie výdajné miesto. Zákazník môže po obdržaní notifikácie zásielku na pobočke vyzdvihnúť. Postup je rovnaký – opäť bude potrebovať na vyzdvihnutie heslo k zásielke a doklad totožnosti, ktorým preukáže plnoletosť.

Môže byť tovar určený len pre plnoleté osoby zaslaný aj do Z-BOXu?

Vzhľadom na povahu tovaru a potrebu overovania veku nie. Pri doručovaní do boxov nie je služba Overenie veku dostupná.

Čo musím mať u seba pre vydanie zásielky 18+?

Heslo pre vydanie zásielky a doklad totožnosti.

Čo keď príjemca zásielky odmietne doklad totožnosti ukázať?

V tom prípade mu zásielka nemôže byť vydaná. Ide o požiadavku odosielateľa (e-shopu), ktorý si službu kontroly veku objednal a zaplatil.

Požiadavka predávajúceho je s ohľadom na legislatívu úplne legitímna — pokiaľ by došlo k priamemu predaju 18+ tovaru priamo v predajni, rovnako by predávajúci požadoval preukázanie veku: je povinný postupovať v súlade s platnou legislatívou SR. Predávajúcemu tak my ako Packeta zaisťujeme overenie, že tovar obdržala skutočne plnoletá osoba.

Ako dlho si Packeta necháva uložené dáta z dokladov totožnosti?

Údaje budú archivované v našom systéme 90 dní. Potom budú vymazané.

Ako je odosielateľ (e-shop) informovaný o tom, kto si zásielku určenú pre 18+ vyzdvihol?

Klient bude mať v Klientskej sekcii Packety možnosť stiahnuť si prílohu k faktúre, kde budú uvedené mená a čísla z dokladov totožnosti osôb, ktoré si zásielky vyzdvihli.

Odosielateľovi budeme poskytovať kompletný zoznam príjemcov (resp. osôb, ktoré zásielku vyzdvihli) — práve pre jeho kontrolu a potrebu prípadnej kontroly predávajúceho.

Kontroluje niekto obsah zásielok určených pre príjemcu 18+?

Pracovníci Packety, rovnako tak ako pracovníci výdajných miest, zásielky v žiadnom prípade neotvárajú ani nekontrolujú ich obsah. Službu Overenie veku 18+ môže odosielateľ objednať pre akúkoľvek zásielku bez toho, že by ktokoľvek kontroloval, čo je jej obsahom.

Je možné službu objednať aj pre zásielky smerujúce do iných krajín mimo Slovenska?

Službu Overenie veku 18+ je možné objednať pre zásielky smerujúce na adresu v CZ, SR a na výdajné miesta Packety na Slovensku, v ČR, Maďarsku a v Rumunsku.

Prečo je služba spoplatnená?

Pretože musíme odovzdávať zoznamy príjemcov so zaznamenanými údajmi. Zásielky s tovarom podliehajúcim legislatívnym opatreniam predaja neplnoletým osobám si taktiež vyžadujú väčšiu starostlivosť a kontrolu. Naši kuriéri a pracovníci na výdajných miestach musia venovať čas overeniu veku, a zároveň na seba berú zodpovednosť za to, že odovzdajú tovar 18+ skutočne len plnoletej osobe.

Vďaka povinnosti uvádzať štvorčíslie z dokladu totožnosti príjemcu kuriéri a pracovníci výdajných miest zaistia, že bude mať odosielateľ maximálnu kontrolu nad tým, aby zásielka bola dodaná do rúk plnoletej osoby — a to je naším hlavným cieľom. 

Mohlo by vás záujímať:


Zdieľať:

Rubriky