Reklamácie

Packeta je synonymom pre jednoduchosť - a platí to i pre reklamáciu zásielok. Stačí jednoducho vyplniť reklamačný formulár. Skôr než sa do toho pustíte, prosím, prečítajte si info nižšie – napomôže to k rýchlejšiemu spracovaniu vašej žiadosti.

Reklamáciu je možné podať v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami z nasledujúcich dôvodov:

01

Podozrenie zo straty zásielky

02

Poškodenie obsahu zásielky počas prepravy, vrátenia či po doručení

03

Chýbajúci obsah zásielky po vrátení či doručení

04

Zámena zásielky

05

Oneskorenie v doručení viac než 7 dní u zásielok v rámci Slovenska a viac ako 10 dní pri zásielkach do zahraničia (reklamácie je možné podať len na už dodané zásielky)

06

Neodvedenie dobierkovej čiastky po doručení

Pokiaľ ste nespokojní z iných než vyššie uvedených dôvodov (1-6), pravdepodobne sa nebude jednať o reklamáciu ako takú. Vašu spätnú väzbu nám, prosím, odovzdajte prostredníctvom jedného z našich kontaktov.

Pokiaľ u vás nastala jedna z vyššie uvedených situácií, prosím, vyberte najprv pred podaním reklamácie skupinu, do ktorej patríte: