Blog

Služba overenie veku plnoletosti príjemcu

20. 4. 2022, 10:45

Vážení partneri,

aby sme zaistili vyššiu bezpečnosť pri doručovaní tovaru, ktorý podľa legislatívy je dovolené predávať iba plnoletým zákazníkom, s platnosťou od 2. 5. 2022 upravujeme službu Overenie veku 18+. Túto službu si môže odosielateľ (e-shop) objednať ku zásielke, najmä ak obsahuje napr. alkoholické nápoje.

Informácie pre e-shopy a koncových zákazníkov

Posielate tovar, ktorý je na základe legislatívneho obmedzenia určený len pre plnoletých zákazníkov, kedy je pred jeho odovzdaním príjemcovi nutné overiť, že je vek osoby vyzdvihujúcej zásielku viac ako 18 rokov? Od mája môžete využívať službu Overenie veku 18+.

Pri podaní zásielky v systéme Packety či v mobilnej aplikácii Packeta stačí tovar označiť ako 18+. Vďaka tomu bude k zásielke priobjednaná služba Overenie veku 18+ a pri odovzdaní zásielky bude od preberajúceho požadovaný doklad totožnosti. Cena služby je 1 EUR za zásielku.

✔️ Služba Overenie veku bude od 2. 5. 2022 spoplatnená pre zaistenie väčšej dôveryhodnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti.

✔️ Príjemca zásielky s tovarom 18+ bude musieť pri preberaní zásielky predložiť občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti.

✔️  Údaje o príjemcovi vrátane posledného štvorčíslia z dokladu totožnosti dostane e-shop ako prílohu k faktúre pre zaistenie maximálnej transparentnosti.

Aktualizácia VOP

V aktualizovaných Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré nadobudnú  platnosť 1. 5. 2022, je služba Overenie veku 18+ špecifikovaná v bode 2.14. Zároveň od apríla došlo v Klientskej sekcii k úprave informácie o spracovaní osobných údajov, a to nasledovne: „Splnomocňujem spoločnosť Packeta, príslušného sprostredkovateľa osobných údajov, na vykonanie overenia veku s cieľom zabezpečiť, aby zásielka bola odovzdaná príjemcovi vo veku minimálne 18 rokov. Prevádzkovateľom osobných údajov je…”

Často kladené otázky

Aký doklad bude pre overenie totožnosti uznaný?

Občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný štátnymi orgánmi vydaný doklad.

Aká je cena služby Overenie veku 18+?

Cena služby je 1 EUR za zásielku. Túto sumu hradí odosielateľ zásielky.

Môže si zásielku 18+ vyzdvihnúť aj iná osoba než tá, ktorá je uvedená ako príjemca na zásielke?

Áno. Pokiaľ osoba, ktorá si pre zásielku prišla, pozná heslo k vydaniu zásielky, môže jej byť zásielka vydaná. Podmienkou samozrejme je, že táto osoba bude plnoletá a preukáže sa dokladom totožnosti, z ktorého bude zapísané posledné štvorčíslie.

Musí doklad totožnosti ukazovať každý? Napríklad aj senior, ktorému je evidentne viac ako 18 rokov?

Áno. Systém bez zadania štvorčíslia z dokladu totožnosti neumožní pracovníkovi výdajného miesta vydať zásielky, a zároveň je vyplnenie čísiel u všetkých 18+ zásielkach dôležité z toho dôvodu, že odosielateľovi (e-shopu) budeme poskytovať údaje o 18+ príjemcoch vrátane posledného štvorčíslia z dokladu totožnosti. Práve e-shop je totiž zodpovedný za to, že legislatívou obmedzený tovar predá len plnoletých osobám.

Ako sa príjemca zásielky dozvie, že musí mať so sebou pri ceste na výdajné miesto doklad totožnosti?

O tejto povinnosti ho informujeme v rámci notifikácií vyzývajúcich k vyzdvihnutiu zásielky. Info tak nájde v SMS, e-maile a aplikácii.

Môže byť tovar určený len pre plnoleté osoby poslaný aj do Z-BOXu alebo na adresu?

Vzhľadom k povahe tovaru a nutnosti overovania veku to nie je možné. Pri doručovaní do samoobslúžnych boxov rovnako ako pri doručovaní na adresu (Packeta domov), nebude služba Overenie veku 18+ dostupná.

Čo musím mať u seba pre vydanie zásielky 18+?

Heslo pre vydanie zásielky a doklad totožnosti.

Čo keď príjemca zásielky odmietne doklad totožnosti ukázať?

V tom prípade mu zásielka nemôže byť vydaná. Ide o požiadavku odosielateľa (e-shopu), ktorý si službu kontroly veku objednal a zaplatil.

Požiadavka predávajúceho je s ohľadom na legislatívu úplne legitímna — pokiaľ by došlo k priamemu predaju 18+ tovaru priamo v predajni, rovnako by predávajúci požadoval preukázanie veku: je povinný postupovať v súlade s platnou legislatívou SR. Predávajúcemu tak my ako Packeta zaisťujeme overenie, že tovar obdržala skutočne plnoletá osoba.

Ako dlho si Packeta necháva uložené dáta z dokladov totožnosti?

Údaje budú archivované v našom systéme po 90 dní. Potom budú vymazané.

Ako bude odosielateľ (e-shop) informovaný o tom, kto si zásielku určenú pre 18+ vyzdvihol?

Klient bude mať v Klientskej sekcii Packety možnosť stiahnuť si prílohu k faktúre, kde budú uvedené mená a čísla z dokladov totožnosti osôb, ktoré si zásielky vyzdvihli.

Odosielateľovi budeme poskytovať kompletný zoznam príjemcov (resp. osôb, ktoré zásielku vyzdvihli) — práve pre jeho kontrolu a potrebu prípadnej kontroly predávajúceho.

Kontroluje niekto obsah zásielok určených pre príjemcu 18+?

Pracovníci Packety, rovnako tak ako pracovníci výdajných miest, zásielky v žiadnom prípade neotvárajú ani nekontrolujú ich obsah. Službu Overenie veku 18+ môže odosielateľ objednať pre akúkoľvek zásielku bez toho, že by ktokoľvek kontroloval, čo je jej obsahom.

Je možné službu objednať aj pre zásielky smerujúce do iných krajín mimo Slovenska?

Službu Overenie vekuv 18+ je možné objednať pre zásielky smerujúce na vlastné výdajné miesta Packety na Slovensku, v ČR, Maďarsku a v Rumunsku.

Prečo je služba od 2. 5. 2022 spoplatnená?

Po novom musíme odovzdávať zoznamy príjemcov so zaznamenanými údajmi. Zásielky s tovarom podliehajúcim legislatívnym opatreniam predaja neplnoletým osobám si taktiež vyžadujú väčšiu starostlivosť a kontrolu. Na výdajných miestach je potreba viac času venovať overeniu veku, a zároveň na seba pracovníci výdajných miest berú zodpovednosť za to, že odovzdajú tovar 18+ skutočne len plnoletej osobe.

Vďaka povinnosti uvádzať štvorčíslie z dokladu totožnosti príjemcu pracovníci výdajných miest zaistia, že bude mať odosielateľ maximálnu kontrolu nad tým, aby zásielka bola dodaná do rúk plnoletej osoby — a to je naším hlavným cieľom. Z tohto dôvodu prináleží výdajným miestam za každú vydanú zásielku s tovarom 18+  vyššia provízia.

Kam ďalej? Aktualizovali sme Všeobecné obchodné podmienky. Prečítajte si stručný prehľad všetkých zmien.


Zdieľať:

Rubriky