Zásady spolupráce
s dodávateľmi

Pre celú našu skupinu PACKETA GROUP je veľmi dôležité, aby všetci naši dodávatelia dodržiavali štandardy týkajúce sa ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a konania voči ostatným podnikateľom či spotrebiteľom. Všetci naši dodávatelia musia zabezpečiť uplatňovanie prísnych etických a morálnych obchodných noriem a dodržiavať platné právne predpisy.

Od našich dodávateľov očakávame dodržiavanie týchto štandardov:

Kódex dodávateľa

Sociálne štandardy, environmentálne štandardy, governance štandardy