Blog

Zmeny v colnom konaní pri preprave do Švajčiarska a Lichtenštajnska

15. 8. 2022, 11:53

S účinnosťou od 12.8.2022 došlo k zmene v procese colného konania pri preprave do Švajčiarska a Lichtenštajnska. Možnosť preclenia v tzv. poštovom režime (bez JCD a poplatkov) už nie je viac dostupná.

Naďalej však môžete využiť tieto možnosti preclenia:

Vlastné preclenie – ak máte k dispozícii vlastný vývozný sprievodný doklad (JCD), vrátane čísla MRN. JCD je potrebné vložiť do systému pri podaní zásielky a zároveň spolu s číslom zásielky odoslať na e-mail customs@packeta.com

Preclenie cez Packetu – vývozný sprievodný doklad (JCD) vám za poplatok vystavíme my. Ako sme vás informovali pred niekoľkými týždňami spolu s komunikáciou o znovuotvorení našich služieb na Ukrajine, pre colné konanie bude zároveň platiť nový cenník:

  • Zastupovanie v colnom konaní (cena za 1 doklad vrátane 1 položky) – 5,00 €
  • Zastupovanie v colnom konaní (cena za 1 položku) – 1,20 €

Nové poplatky vám však začneme účtovať  od 12. 9. 2022. Dovtedy budete mať od Packety vystavenie JCD zdarma.

Plná moc na zastupovanie v colnom konaní

Povinnosť colného prerokovania sa vzťahuje na všetky zásielky adresované mimo krajín EÚ, teda aj na zásielky smerujúce do Švajčiarska a Lichtenštajnska. Preto je potrebné, aby sme mali od vás k dispozícii doklad Plná moc na zastupovanie v colnom konaní s platným EORI. Udelenie plnej moci je jednorazové a vzťahuje sa na všetky zásielky, ktoré budete podávať do krajín mimo EÚ prostredníctvom Packety (ak teda plnú moc podpísanú máte, nie je potrebné duplicitné udelenie plnej moci). Vyplnené a podpísané dokumenty plnej moci môžete poslať na customs@packeta.com

Upozorňujeme, že...

...bez zaistenia exportných dokladov a plnej moci nebude možné zásielku do Švajčiarska a Lichtenštajnska odoslať.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, naše colné oddelenie na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.


Zdieľať:

Rubriky