Blog

Úpravy podmienok pre podávanie zásielok mimo EÚ

14. 6. 2021, 11:40

Vážení partneri,

uvedomujeme si, že vypĺňanie colných dekláracií pre rôzne krajiny a dopravcov bolo v našom systéme neprehľadné a zložité. Preto sme sa rozhodli podmienky zjednotiť a nastaviť tak, aby pre vás bolo podávanie zásielok mimo EÚ čo najjednoduchšie.

Výsledkom je intuitívny proces vyplnenia a podania colných deklarácií pomocou jednotného formulára, v ktorom sa budete lepšie orientovať, pretože sa jednotlivé polia pre vkladanie údajov budú automaticky meniť na základe požiadaviek cieľových krajín a dopravcov.

Aké zmeny na vás v Klientskej sekcii čakajú?

Hodnota a váha zásielok

Po novom už pri podaní zásielky nebudete musieť vypĺňať položky „Hodnota“ a „Váha“. Tieto údaje sa vyplnia automaticky sčítaním jednotlivých položiek colnej deklarácie.

Novinka: výber spôsobu preclenia

Pred vyplnením položiek colnej deklarácie bude potrebné zvoliť spôsob preclenia. Možnosti budú aktívne v závislosti od zvoleného dopravcu a ním poskytovaných služieb. Na výber budú tieto tri možnosti:

  1. Vlastné colné vyhlásenie (mám vlastné JCD)
    V prípade zvolenia tejto možnosti, bude potrebné vyplniť číslo MRN (evidenčné číslo dovoznej operácie prideľované colným úradom odoslania pri prijatí colného vyhlásenia) a priložiť JCD doklad vo formáte PDF.
  2. Vystavenie JCD cez Zásielkovňu
    Veľmi radi vám colné vyhlásenie vystavíme. Poplatok za túto službu je 4 EUR za doklad (vrátane 1 colnej položky) + 1 EUR za každú ďalšiu colnú položku.
  3. Preclenie v tzv. poštovom režime (bez JCD a poplatkov)
Ako to bude prebiehať v praxi?

Napríklad pri Švajčiarsku bude možné zvoliť si niektorú z 3 spomínaných možností preclenia zásielok.

Naopak, pri zásielkach smerujúcich do Veľkej Británie bude dostupná len možnosť č. 3. Rovnaké obmedzenie výberu bude platiť aj pre zásielky putujúce na Ukrajinu a do Ruska, ale v týchto prípadoch bude možné po vzájomnej individuálnej dohode spôsob preclenia zmeniť (následne bude pre vás aktívna vždy len jedna dohodnutá možnosť).

Dodávanie faktúr

Faktúry už nebudete musieť posielať e-mailom. Od 17. 6. 2021 bude možné nahrávať podklady k colnému konaniu priamo do nášho systému.

Názvy produktov

Povinné budú názvy produktov už len v angličtine. Vyplnenie názvov v inom jazyku nebude povinné.

Podávate zásielky cez API?

Všetku technickú dokumentáciu k uvedeným zmenám nájdete na tomto odkaze.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť e-mailom na customs@packeta.com .

Vaša Zásielkovňa


Zdieľať:

Rubriky