Blog

Tlačová konferencia: Obchodnícke desatoro maloobchodu

16. 11. 2021, 7:51

Nakupujeme spontánne. Až 70 % nákupov je neplánovaných. O úspechu predajcov rozhoduje vzdelávanie a schopnosť predávať. Maloobchodné prevádzky na Slovensku prichádzajú denne o desaťtisíce eur. Ak totiž predávajú len to, po čo zákazníci úmyselne prišli, prichádzajú o väčšinu svojej možnej tržby. Rozhodujúce je pritom vzdelávanie. Pomôcť tomu môže „Obchodnícke desatoro maloobchodu“, ktoré má za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť menších slovenských maloobchodných predajní oproti veľkým obchodným reťazcom.

Tržby maloobchodných prevádzok od vypuknutia pandémie COVID-19 klesajú. Podľa analýzy Petra Strculu, trénera obchodných zručností si maloobchodné prevádzky neuvedomujú, že až 70 % predajov v maloobchode tvorí  spontánny nákup tovarov a služieb, ktoré si ľudia neprišli pôvodne kúpiť. Obchody tak prichádzajú denne o desaťtisíce Eur. „Na Slovensku je viac podávačov, ako predavačov. Majitelia maloobchodných prevádzok totiž vôbec neinvestujú do vzdelávania seba a svojich zamestnancov. Zaostávame jednak za vyspelými ako aj okolitými krajinami,“ konštatuje Peter Strcula.

Počas uplynulých týždňov preto Packeta spolu s Petrom Strculom organizovala sériu webinárov pre maloobchodné prevádzky zdarma. „Vďaka nášmu vzdelávaniu viaceré maloobchodné prevádzky výrazne a preukázateľne zvýšili svoje tržby a získali množstvo nových zákazníkov,“ konštatuje Alexander Jančo, výkonný riaditeľ Packeta na Slovensku. O tom, že vzdelávanie funguje dokazujú aj výsledky prieskumu medzi firmami, ktoré absolvovali webinár. Podľa uskutočneného prieskumu sa polovici hodnotených firiem preukázateľne zvýšili tržby do  20 %. Majitelia pritom predpokladajú, že z dlhodobejšieho hľadiska očakávajú zvýšenie tržbieb o 30 %. „Utvrdili sme sa v tom, že to, čo robíme, robíme dobre a je potrebné v tom pokračovať. Zaujímavé boli typy z oblasti merchandising, či práca so službami Google. Odzneli aj praktické  rady o prístupe majiteľa k zamestnancom či spolupracovníkom. Aktuálne pracujeme na hodnotovej krivke a SWOT analýze. Snažíme sa robiť veci inak a môžem povedať, že to funguje,“ konštatuje Ľubica Palaštiová za predajňu Brilloptik z Levíc.

Obchodnícke desatoro maloobchodu

Aj s menším počtom zákazníkov je možné udržať, či dokonca navýšiť tržby, pri zlepšení predajných a komunikačných schopností predajcov. Pomôcť tomu môže aj e-book „Obchodnícke desatoro maloobchodu“. Praktický návod je určený  pre predajcov v kontakte so zákazníkmi a pre majiteľov maloobchodu. Tipy sú zamerané na okamžité zvýšenie tržieb a predaja. „Radi by sme ešte viac podporili slovenských živnostníkov a malých a stredných podnikateľov tým, že im pomôžeme zlepšiť ich praktické obchodnícke zručnosti. Práve vzdelávanie je jedným z nástrojov, ktorým získajú výhodu pri konkurenčnom boji s veľkými nadnárodnými firmami a reťazcami. Ak sa bude dariť im, bude sa dariť aj nám,“ konštatuje Alexander Jančo. Publikácia vznikla z reálnych skúsenosti obchodníka Petra Strculu z návštev výdajných miest Packety po celom Slovensku. „Malé prevádzky majú neraz lepšie produkty a služby, nižšie ceny než veľké medzinárodné siete. Nevedia sa však tak dobre predať. Ak zapracujú na ich schopnosti predávať, okamžite sa to prejaví v raste ich tržieb,“ konštatuje Peter Strcula. 

E-book Obchodnícke desatoro maloobchodu si môžete stiahnuť na stránkach:


Zdieľať:

Rubriky