Blog

Aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok

19. 4. 2022, 11:11

Vážení klienti,
 
dovoľujeme si vás informovať, že k 1. 5. 2022 aktualizujeme Všeobecné obchodné podmienky. Aké úpravy boli v dokumente vykonané? Nové obchodné podmienky obsahujú okrem iného mnohé zmeny, o ktorých sme vás už vopred informovali. Ich stručný prehľad nájdete nižšie.

Prehľad najdôležitejších zmien

Nový pojem „Čiastková zmluva“

  • Ide o zmluvu medzi spoločnosťou Packeta a odosielateľom, ktorej predmetom je zabezpečenie prepravy vo vzťahu ku konkrétnej zásielke z miesta odoslania na miesto doručenia.

Úprava služby Overenie veku 18+ (pôvodne služba 18+):

  • Odosielateľ zásielky (e-shop) má na základe VOP možnosť poveriť Packetu overením veku príjemcu pred odovzdaním zásielky, ktorej obsah môže byť odovzdaný len osobe staršej ako 18 rokov. Pracovníci výdajných miest sú tak oprávnení zaznamenať meno, priezvisko a posledné 4 číslice z predloženého dokladu totožnosti príjemcu alebo osoby oprávnenej na vyzdvihnutie zásielky.
  • Služba bude poskytovaná len k zásielkam adresovaným na vlastné výdajné miesta Packety na Slovensku, v ČR, Maďarsku a Rumunsku. Doteraz bolo možné službu využiť aj k zásielkam doručovaným na adresu.
  • Odosielateľ je povinný využiť službu Overenie veku 18+ v prípade, ak obsahom zásielky je tovar, ktorý v zmysle legislatívnych obmedzení je určený len plnoletým osobám (najmä, nie však výlučne alkoholické nápoje). Zoznam osôb (ich meno, priezvisko a posledné 4 číslice z čísla dokladu totožnosti), ktoré vyzdvihli zásielky označené službou Overenie veku 18+, potom bude prílohou k faktúre vystavenej odosielateľovi.
  • Cena služby je 1 EUR za zásielku (doteraz bola bezplatná) a  účtovať sa bude od 2. 5. 2022.

Úprava služby Večerné doručenie Bratislava

  • Zásielky je možné podať výlučne na depe v Bratislave v pracovných dňoch do 15:30 hod.

Upresnenie podmienok pre registráciu zákazníkov a pre využitie možností odstúpenia od zmluvy zo strany Packety

Doplnenie podmienok pre zásielky vylúčené z dopravy

Úprava lehoty pre vyzdvihnutie zásielok na výdajných miestach a v Z-BOXoch

Úprava podmienok zodpovednosti za škodu a náhradu škody

Úprava záverečných ustanovení

  • Najmä podmienky doručovania písomností a  lehoty pre zverejňovania aktualizácií obchodných podmienok.

Tip: Všetky aktuálne dokumenty ku službám Packety nájdete v plnom znení takisto na našich webových stránkach na tomto odkaze.


Zdieľať:

Rubriky