Blog

Rok s Logistics Academy

20. 7. 2022, 8:26

„Dobre naplánovaný a premyslený program, ktorý môže príjemným a pútavým spôsobom naštartovať kariéru a zároveň poľahky odstrániť pocit nerozhodnosti pri výbere budúceho povolania.“ – Matej (absolvent Logistics Academy)

Už je to rok, čo sme v Packete spustili HR projekt – Logistics Academy.

Našim cieľom bolo vytvoriť prostredie na to, aby sme prilákali do firmy ambicióznych budúcich logistov, ktorí chcú na sebe pracovať, učiť sa nové veci, niečo dokázať a zapadnú do našej firemnej kultúry. To boli naše kritériá, prihlásiť sa mohol ktokoľvek, kto sa v opise našiel.

Potvrdzujú to aj slová našej historicky prvej „trejňáčky“ Kristínky: Ak by som mala Packetu opísať jedným slovom, je to kolektív. Práve ten tu vytvára atmosféru, ktorá je každý deň iná, sú tu rôzni ľudia, ktorí vytvárajú dokonalý tím a ja sa tu cítim skvelo od prvého dňa.  Každý tu chce rásť, napredovať a myslím si, že  práve to je dôvodom úspechu tejto spoločnosti.“

Inšpirovala nás snaha diverzifikovať zdroje vhodných kandidátov, keďže logistický trh rastie rýchlejšie ako pool kvalitných kandidátov v oblasti logistiky. Zároveň sa takáto investícia firme vráti vo forme budúceho angažovaného a šikovného zamestnanca, ktorý bude mať o firme super prehľad.

Štruktúra programu bola daná, ale určite nebola rigidná. Od začiatku sme pracovali s mindsetom, že sa nebudeme fixovať a budeme flexibilne reagovať na potreby „trejňáka“,  firmy a stanoveného cieľa. Inak povedané, nerobiť projekt pre projekt.

Logistics Academy je rotačný program a za rok, počas ktorého trval, si trainee prešiel všetkými kľúčovými pozíciami a oddeleniami, ktoré vstupujú do procesu spracovania zásielok u nás. Zámerov je niekoľko.

  • Naučiť sa pracovné postupy
  • Získať nadhľad
  • Vnímať súvislosti

A toto všetko aplikovať do praxe. Najskôr v podobe drobných úloh až ku komplexnejším projektom ku koncu programu. Úlohou je aktívne pozorovať a všímať si úzke miesta a možnosti na vylepšenie. Ale Logistics Academy má aj iný rozmer.

„Počas Logistics Academy som sa naučil, ako funguje firma, nadobudol som plno nových kontaktov a kamarátstiev, keďže kolegovia v Packete sú veľmi ľudskí, milí a nesmierne ochotní :).  Taktiež som dostal prístup k rôznym kurzom, pomocou ktorých som si vytvoril lepšie technické zázemie, naučil som sa lepšie komunikovať a zlepšili sa mi aj prezentačné schopnosti.“ – Matej

Ak nemu sa pridáva Kika: Akadémiu som si veľmi užila, bolo to super. Dalo mi to možnosť spoznať lepšie seba samú moje silné a slabé stránky a samozrejme aj spoločnosť ako takú, vnímať jej stratégie a ciele, ale aj fungovanie jednotlivých oddelení.“

Dnes sa absolventi prvého ročníka úspešne etablovali a sú plnohodnotnými Packeťákmi. Kika na oddelení dopravy a Matej na projektoch. A obaja sa už aktívne podieľajú na rozvoji Packety a majú za sebou prvé výsledky.

 


Minulý rok sme išli do niečoho, o čom sme úplne nevedeli, čo prinesie. Dnes tu zdieľame výstupy. Je na každom, aby si zvážil ich relevantnosť. My v tom máme jasno.

 

Ideme ďalej. Tento rok sme spustili druhý ročník. Vylepšený, adresnejší a nevieme sa dočkať ďalších absolventov.

Packeta


Zdieľať:

Rubriky