Blog

Aktualizujeme obchodné podmienky s platnosťou od 15.11.2022

14. 11. 2022, 14:30

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,

k 15. 11. 2022 aktualizujeme Všeobecné obchodné podmienky a Obchodné podmienky služby Medzi nami pre posielanie zásielok. Aké dôležité úpravy boli v dokumentoch vykonané? Ich stručný prehľad nájdete nižšie.

Zmeny v Obchodných podmienkach služby Medzi nami (platia pre mobilnú aplikáciu Packeta)

 • Upresnenie podmienok poskytovania služby Overenie veku 18+
 • Doplnenie zodpovednosti Odosielateľa za škodu na Zásielke, ktorá nespĺňa definované parametre
 • Upresnenie údajov, ktoré je Odosielateľ povinný uviesť v Aplikácii Packeta
 • Doplnenie podmienok pre podanie Zásielky prostredníctvom Z-BOXu
 • Úprava a upresnenie podmienok skrátenia lehoty pre vyzdvihnutie Zásielky na Z-POINTe
 • Upresnenie podmienok lehoty pre vyzdvihnutie Zásielky zo Z-BOXu
 • Doplnenie podmienok presmerovania Zásielky na žiadosť Príjemcu zo Z-BOXu na Z-POINT
 • Doplnenie podmienok uzatvorenia zmluvy o spracúvaní osobných údajov pri využití služby Overenie veku 18+
 • Úprava podmienok uplatňovaných pri určení zodpovednosti za škodu a poskytnutých náhradách škody

Zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach (platia pre e-shopy)

 • Doplnenie zodpovednosti Odosielateľa za škodu na Zásielke, ktorá nespĺňa definované parametre
 • Upresnenie údajov, ktoré je Odosielateľ povinný uviesť v Informačnom systéme Packety
 • Upresnenie podmienok Miesta doručenia Zásielky, ak je týmto miestom adresa Príjemcu
 • Doplnenie kanálov (e-mail/SMS/Aplikácia Packeta) používaných pre informovanie Príjemcu (napr. o presmerovaní, uložení Zásielky na Z-POINTe/v Z-BOXe)
 • Doplnenie podmienok presmerovania Zásielky na žiadosť Príjemcu zo Z-BOXu na Z-POINT
 • Doplnenie podmienok pre stanovenie odmeny Packete za využité služby alebo činnosti
 • Doplnenie podmienok pre colné konanie Zásielok adresovaných mimo EÚ

Tip: Aktuálne dokumenty nájdete na našom webe. K službe Medzi nami na tomto odkaze a pre e-shopy na tomto odkaze.


Zdieľať:

Rubriky