Blog

BREXIT a s ním spojené zmeny

4. 2. 2021, 14:05

4. 2. 2021

Upozornenie na správne vyplnenie colnej deklarácie

Vážení partneri,

na základe upozornenia nášho externého dopravcu pre doručovanie zásielok do GB – Royal Mail si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu správneho vyplnenia všetkých položiek v colnej deklarácii.

Pri vyplňovaní colnej deklarácie sú povinné nasledujúce údaje pre každý tovar zvlášť:

 • Hmotnosť produktu (nové povinné pole)
 • HS kód (colný kód tovaru)
 • Popis tovaru
 • Krajina pôvodu (country of origin)
 • Počet kusov
 • Hodnota tovaru (za každý druh tovaru spolu)

Pri vyplnení sa môžete riadiť nasledovným dokumentom tu.

Bez vyplnenia spomínaných údajov nie je možné zásielku prijať, hrozí zdržanie colného prerokovania, prípadne môže dôjsť k vráteniu zásielky.

Spomínané údaje bude potrebné vypĺňať v Klientskej sekcii aj cez API.

Ďakujeme za pochopenie,

Vaša Zásielkovňa

15. 1. 2021

BREXIT a doplňujúce informácie

Vážení partneri,

prinášame vám odpovede na vaše časté dotazy ohľadom zasielania zásielok do Veľkej Británie (ďalej len UK).

Najdôležitejšia správa:

Aj po uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, sú VAT number (registrácia pre odvod DPH v UK) a vlastné EORI pridelené vo Veľkej Británii naďalej povinné údaje pre zasielanie vašich zásielok do Veľkej Británie.

Ako je to s clom?

Ako sme vás už informovali, zásielky do hodnoty 135 GBP nepodliehajú clu, ale v zmysle britskej legislatívy je potrebné za tieto zásielky odviesť DPH v UK (preto potrebujete mať pridelené „VAT number“ v UK).

Zásielky s hodnotou nad 135 GBP podliehajú clu a rovnako je potrebné za tieto zásielky odviesť DPH v UK.

Všetky zásielky je potrebné colne prerokovať a v rámci colnej deklarácie  je zároveň nutné uviesť aj pôvod tovaru, ktorý je obsahom zásielky.

Pôvod tovaru uvediete v colnej deklarácii, v položke s názvom „Krajina pôvodu“ v Klientskej sekcii, alebo v súboroch API pred podaním zásielky. Ako krajinu pôvodu je potrebné uviesť medzinárodné označenie krajiny odkiaľ tovar pochádza, zložené z dvoch veľkých písmen, napr. SK – Slovensko, HU – Maďarsko, RO – Rumunsko. Pomôžu vám aj tieto dokumenty:

 

Aj u zásielok s hodnotou nad 135 GBP je na základe Dohody medzi EÚ a UK možné vyhnúť sa clu v prípade, ak viete preukázať, že pôvod vášho tovaru je v krajinách EÚ. K tomu je potrebná registrácia na colnom úrade a získanie referenčného čísla vývozcu, ktoré následne umožňuje využívať tzv. preferenčné colné sadzby. Ohľadom podmienok registrácie a získania referenčného čísla vývozcu prosím kontaktujte priamo colné úrady.

Ak referenčné číslo vývozcu máte pridelené, môžete vložiť k zásielke „Vyhlásenie o pôvode tovaru„, na základe ktorého bude na strane UK posúdená možnosť uplatnenia preferenčných colných sadzieb – tzn. nebude k zásielke vymerané clo. Pri vložení „Vyhlásenia o pôvode tovaru“ do zásielky je možné postupovať nasledovne:

 1. vyplníte dokument „Vyhlásenie o pôvode tovaru“ a vložíte ho do zásielky. Vyhlásenie musí byť vyplnené a vložené do zásielky v angličtine (v dokumente máte k dispozícii aj slovenský preklad, ten prosím vymažte).
 2. vyplnený text „Vyhlásenia o pôvode tovaru“ v angličtine (v dokumente vyznačený zelenou farbou) vložíte do faktúry, ktorú prikladáte k zásielke.

V budúcnosti by sa vyhlásenie o pôvode tovaru malo zobrazovať priamo na štítku nášho zmluvného dopravcu, čo urýchli colné odbavenie zásielok v UK. V súčasnosti náš zmluvný dopravca na úprave a implementácii štítku pracuje.

Dôležité upozornenie! Ak nie ste registrovaný na colnom úrade, nemáte pridelené referenčné číslo vývozcu a teda neviete preukázať, že pôvod tovaru je v krajinách EÚ – Vyhlásenie o pôvode tovaru NEMÔŽETE VYUŽÍVAŤ.

Hodnota tovaru

Pri vyplnení colnej deklarácie či už v Klientskej sekcii, alebo prostredníctvom API, je vždy povinnou položkou aj hodnota tovaru.

Hodnota tovaru musí byť vyplnená aj v prípade, ak zasielaný tovar je napríklad len doplnok k inému zasielanému tovaru, alebo darčekom. Ku každému tovaru, ktorý je obsahom zásielky, tak musí byť uvedená jeho reálna hodnota, nie je možné uviesť hodnotu „0“.

Príklad: Ak je obsahom zásielky gitara + adaptér, neuvádzajte ich v colnej deklarácii ako samostatné položky, pretože každá z nich by musela mať vyplnenú hodnotu tovaru. V takomto prípade uveďte v colnej deklarácii len jednu položku „gitara s adaptérom“ a k nej uveďte celkovú hodnotu. 

Zrušenie spätnej adresy vo Veľkej Británii a Írsku

Okrem spomínaného by sme vás tiež radi informovali, že z dôvodu Brexitu nastali zmeny aj pri službe spätnej logistiky, a to také, že s okamžitou platnosťou rušíme spätnú adresu vo Veľkej Británii a Írsku. Aktualizované Cenníky doručenia nájdete na tomto odkaze.

Všetky informácie ohľadom colného konania do UK pravidelne aktualizujeme v tomto článku alebo na našej webovej stránke v časti Colné konanie.

Ďakujeme za pochopenie,

Vaša Zásielkovňa

21. 12. 2020

Aktuálna situácia s doručovaním do Veľkej Británie

Vážení partneri,

vzhľadom k náhlemu vývoju udalostí spojených s COVID-19 došlo k uzavretiu hraníc zo strany Veľkej Británie. Z toho dôvodu odporúčame dočasne pozastaviť podávanie zásielok do UK.

Situácia nie je priaznivá, spolu s BREXITom, či obrovským náporom zásielok smerujúcich do UK, tak môže spôsobiť veľké oneskorenia v doručovaní. Je potrebné spomenúť, že aj keď sú vodiči schopní prejsť cez hranice, nie sú schopní sa vrátiť späť. Dopravcovia nás tiež informovali, že pokiaľ sa zásielky bez colnej deklarácie nepodarí včas dostať cez hranice do konca tohto roku, budú ich pravdepodobne vracať späť odosielateľom. 

Okrem toho nebude pre službu GB Royal Mail možné tlačiť priame štítky v období 30.12.2020 až 4.1.2021.

Celú situáciu neustále monitorujeme a budeme vás informovať o prípadných zmenách.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie,

Vaša Zásielkovňa

18. 12. 2020

Doplňujúce informácie o BREXITe

Vážení partneri,

nedávno sme vás informovali o zmenách, ktoré sú spojené so zasielaním zásielok do Veľkej Británie. V súvislosti s výstupom Veľkej Británie z bezcolnej Európskej únie k 1. 1. 2021 vám prinášame ďalšie dôležité informácie.

Zasielanie cez marketplace (Amazon, Ebay, atď.)

Povinnosť registrovať sa k DPH a EORI v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“) vzniká buď pre e-shop samotný, alebo pre marketplace (online trhovisko). To znamená, že ak predávate zásielky napríklad cez Amazon, Ebay, či podobné online trhoviská, nemusíte vykonávať registráciu. Aj napriek tomu je však potrebné, aby ste nám UK VAT a UK EORI zadali pre váš marketplace.

Za zásielky nad 135 GBP bude náš partner odvádzať clo a DPH, a teda je potrebné sa dohodnúť s daným trhoviskom, aby za vás v tomto prípade clo a daň neodvádzali.

Dobré vedieť: V novom roku budeme kvôli precleniu meniť spätnú adresu v UK. Akonáhle k zmene dôjde, budeme vás bezodkladne informovať.

Zasielanie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Ako sme už avizovali, pre odosielanie tovaru do UK bude od nového roka potrebné, aby ste boli registrovaní v UK k odvodu DPH a mali vygenerované číslo UK EORI. Tieto čísla bude možné následne vyplniť v klientskej sekcii pod vašou fakturačnou adresou (viď. obrázok nižšie). V prípade, že nepoznáte prístup do vašej klientskej sekcie, prosím obráťte sa na nás na e-mailovej adrese: customs@packeta.com, pomôžeme vám tieto čísla pod vašim účtom vyplniť.

V prípade, že zásielky podávate cez API, prosím nahliadnite do našej API dokumentácie pre detail zadávania colnej deklarácie pre služby GB Royal Mail 24/48.

Ako na registráciu k odvodu DPH v UK a získanie UK EORI čísla?
Všetky podrobnosti nájdete na našej webovej stránke alebo
v článku nižšie.

Zasielanie do Írskej republiky

V súčasnosti zabezpečujeme dopravu do Írska IE Hermes HD (ID 4524) cez Veľkú Britániu. S daným partnerom sa nám nepodarilo dohodnúť možnosť prepravy zásielok priamo do Írska, a preto sme pripravili nové riešenie prostredníctvom nového dopravcu – IE Anpost HD (ID 9990) priamo bez preclenia.

Dopravca IE Hermes HD (ID 4524) už nebude od 23.12.2020 aktívny. Všetky zásielky tak budú od 23.12.2020 presmerované na dopravcu IE Anpost HD (ID 9990).

Ceny nového dopravcu nájdete v aktuálnom Cenníku, platnom od 23.12.2020.

11. 12. 2020

Posielate tovar do Veľkej Británie? Prinášame dôležité informácie o BREXITe!

 

Vážení partneri,

vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec prechodného obdobia, vystupuje Veľká Británia od 1. 1. 2021 z Európskej únie. Pre odosielanie zásielok do UK tak začínajú platiť nové pravidlá a zásielky aj naďalej nebude možné posielať bez colnej deklarácie.

Pre čo najplynulejší prechod na nové procesy spojené so zasielaním do UK je nevyhnutné si najskôr zabezpečiť nasledujúce administratívne náležitosti. Je to narýchlo, ale bohužiaľ naši partneri nám kompletné informácie odovzdali až teraz a my vám ich okamžite zdieľame.

Dôležitá administratíva
 

Z Európskej únie

V prvom rade je potrebné vyplniť Komisionársku zmluvu o zastupovaní v colnom konaní a plnú moc, ktorú si môžete stiahnuť tu. V zmluve je okrem iného potrebné uviesť aj vaše pridelené číslo EU EORI. Všetky podrobnosti a postup ako ho získať, sa dočítate na tomto odkaze. Vyplnený a podpísaný dokument potom zašlite e-mailom:

príjemca: customs@packeta.com

a do predmetu uveďte: GB plná moc – názov vášho e-shopu

V prípade, že už Komisionársku zmluvu o zastupovaní v colnom konaní a plnú moc máte podpísanú pre podávanie zásielok do iných krajín mimo EÚ, nie je potrebné jej opätovné podpísanie. Viac o odosielaní zásielok mimo EÚ nájdete na tomto odkaze.

Do Veľkej Británie

Colné pravidlá UK sa od iných tretích krajín zásadne líšia. Pre posielanie zásielok do UK je nevyhnutné sa najskôr registrovať vo Veľkej Británii k odvodu DPH, a zároveň mať pridelené UK EORI číslo. Nižšie nájdete odkazy, ktoré vám v tejto administratíve pomôžu.

A aké platia colné limity pre UK?

 • Platba DPH od 0 GBP do 135 GB
 • Clo a DPH od 135 GBP
Prechod súčasných služieb

Služba Royal Mail bude v súčasnej forme dostupná do 20. 12. 2020 bez colnej deklarácie. Od 21. 12. 2020 už bude povinné vyplnenie colnej deklarácie, aby sme zaistili plynulý prechod a doručenie zásielok. V rámci vypĺňania colnej deklarácie bude okrem štandardných polí teda potrebné vypĺňať:

 • UK EORI
 • UK VAT number (UK registračné číslo k odvodu DPH)
 • 10 miestny HS kód (colný kód tovaru)

Dopravca Royal Mail nás informoval, že z dôvodu BREXITu a s ním spojeného colného konania, bude od 1. 1. 2021 navyšovať cenu za prepravu zásielok. V tejto chvíli však čakáme na konečné vyjadrenie z ich strany. O zmene cien vás budeme informovať akonáhle budeme poznať všetky fakty.

Služba Hermes bude dostupná do 21. 12. 2020 pre podanie zásielok bez colnej deklarácie. Keďže nebude možné cez tohto partnera zásielky precliť, od 22. 12. 2020 nebude možné na tohto prepravcu ďalej podávať zásielky. Momentálne pracujeme na novom riešení, ktoré vám umožní posielať zásielky cez Hermes aj s možnosťou preclenia. V medziobdobí bude možné využiť službu Royal Mail.

Nie ste si istí zaradením vášho tovaru? Veľmi radi vám poradíme na adrese customs@packeta.com.

Vaša Zásielkovňa


Zdieľať:

Rubriky