Blog

Ako na správne balenie zásielok

30. 11. 2020, 8:45

Súčasťou našej práce je pravidelná komunikácia so zákazníkmi, ale tiež s našimi partnermi a klientmi. Vďaka tomu získavame neustálu spätnú väzbu na naše služby, a tak máme prehľad o všetkom, čo našich zákazníkov alebo partnerov trápi, prípadne to, kde najviac tápajú a potrebujú od nás poradiť.

Jednou z takýchto tém je aj správne balenie zásielok. Práve preto vám prinášame krátky návod, ktorý vám napomôže v jednotlivých krokoch balenia vašej zásielky. Verte nám, nie je na tom nič zložité – skúste si iba predstaviť, ako taká cesta zásielky vyzerá a podľa toho pripravte aj svoju zásielku.

Prípadne sa nechajte inšpirovať našim návodom, aby ste svoju zásielku zabalili rýchlo a správne. Potom ju stačí už iba podať na niektorom našom výdajnom mieste alebo priniesť na naše depo.

1. Používajte kvalitný obalový materiál

Ideálnym obalom je tvrdý a dostatočne pevný kartón alebo kartónová krabica. Zvláštnu pozornosť venujte nepriepustnosti a odolnosti obalového materiálu. Vlhkosť či opotrebenie obalového materiálu môže zásadne ovplyvniť jeho schopnosť chrániť obsah zásielky.

2. Použite vhodnú veľkosť krabice

Obal zásielky by mal vždy zodpovedať tomu, čo je vnútri. Obsah zásielky by mal byť fixovaný a nemal by sa v prepravnom obale voľne pohybovať, ale ani vyčnievať von.

3. Vyplňte voľný priestor fixačným materiálom

Voľné miesto vnútri zásielky vyplňte ľubovoľným mäkkým materiálom, napr. novinami, roztrhaným kartónom alebo vzduchovými vankúšikmi. Prepravovaný obsah musí byť fixovaný, tovar by sa nemal v prepravnom obale voľne pohybovať.

4. Chráňte produkty a citlivé časti produktov

Obsah zásielky umiestnite najlepšie doprostred, aby sa eliminovala možnosť poškodenia. Zaistite tiež ochranu citlivým častiam produktov (napr. uzávery proti otvoreniu).

5. Oddeľte jednotlivé produkty

Pokiaľ posielate viac produktov v jednej zásielke, odporúčame ich oddeliť napr. kartónom, aby sa minimalizovalo riziko vzájomného poškodenia.

6. Vytvorte na všetkých stranách deformačné zóny

Vnútri zásielky odporúčame dodržiavať deformačné zóny, a to minimálne 3 cm na každej strane. Deformačnou zónou rozumieme priestor medzi obalom zásielky a samotným tovarom, ktorý by mal byť vyplnený vhodným materiálom (napr. polystyrénom), aby zabránil jeho deformácii.

7. Poriadne krabicu zalepte

Zásielku zalepte tak, aby z nej nič nemohlo vypadnúť. Najlepším spôsobom je lepenie do kríža. V prípade potreby prelepte zásielku aj na rizikových miestach (napr. spoje na hranách).

8. Každú krabicu označte prepravným štítkom

Na každej zásielke musí byť nalepený prepravný štítok – jasne viditeľný a nepoškodený. Odporúčame ho lepiť až úplne na koniec, aby lepiaca páska neprekryla čiarový kód.

9. Zásielka musí byť pevná, kompaktná a homogénna

Vyhnite sa nevhodnému baleniu. Zásielka musí byť pevná a tvoriť jeden celok (nemôžu to byť napr. dve krabice zlepené páskou). Neprepravujeme nehomogénne zásielky.

10. Prispôsobte zásielku hromadnej preprave

Vaše zásielky by mali byť za všetkých okolností dostatočne pripravené a zabezpečené na hromadnú prepravu a stohovanie zásielok – to znamená, že unesú až 8-násobok svojej váhy.

Viete, že sme cestu zásielky natočili aj na video?

Staňte sa na chvíľu očami jednej zo zásielok a pozrite sa, ako prebieha rozvoz aj triedenie zásielok na našich depách. Dozviete sa, ako taká bežná cesta zásielky vyzerá a čo všetko stretne pri ceste do rúk zákazníka.


Zdieľať:

Rubriky