Blog

Z-BOX do každej obce na Slovensku: Čo naň hovoria starostovia?

16. 11. 2021, 16:46

Samoobslužné výdajné miesto Packety Z-BOX prináša slobodu doručovateľských služieb aj do malých obcí, kde medzi hlavné prekážky patrí najmä krátka otváracia doba prevádzok poskytujúcich poštové služby. Otváracie hodiny nonstop, vyzdvihovanie zásielok z celého sveta, rýchlo, bez čakania a bezkontaktne sa pre obyvateľov menších miest môže vďaka Z-BOXom stať realitou. Našim cieľom je, aby Z-BOX slúžil občanom každej – aj tej najmenšej – dediny na Slovensku.

Modernú a ekologickú službu už dnes majú aj napríklad v obciach Červeník a Hrubý Šúr.

Z-BOX má podľa slov Mariána Mihálika, starostu obce Červeník, medzi obyvateľmi pozitívnu spätnú väzbu. „Na Z-BOX máme veľmi dobrú odozvu od našich občanov, lebo je to služba, ktorá v našej obci doteraz chýbala.“

Z-BOX predstavuje doručovanie 21. storočia a cestu, ako si vyzdvihnúť zásielku rýchlo, bez čakania a bezkontaktne. Záujem rozšíriť služby v obci majú nielen občania ale aj samotní starostovia.

„S nápadom umiestnenia Z-BOXu v našej obci som prišiel ja. Pomyslel som si, že takýto box by bol dobrý aj v obci Hrubý Šúr, keďže u nás absentujú poštové služby a obyvatelia si často dávali umiestňovať zásielky na obecný úrad,“ vysvetlil dôvody inštalácie Z-BOXu Ing. Adrián Takács, starosta obce Hrubý Šúr.

Proces dohodnutia spolupráce medzi obcou a Packetou pritom nie je vôbec komplikovaný. Obec osloví Packetu, poprípade naopak, a následne zastupiteľstvo prerokuje možnosť umiestnenia Z-BOXU v obci a zhodne sa na konkrétnej lokalite, kde by bolo ideálne ho postaviť. Po dohodnutí zmluvných podmienok môžeme Z-BOX inštalovať.

Aj podľa Mariána Mihálika, bol celkový priebeh ľahko zvládnuteľný. „Procesy boli veľmi jednoduché, oslovil som zastupiteľstvo, ktoré s tým samozrejme súhlasilo, lebo takáto služba sa neodmieta.“

O tom, kam Z-BOX inštalovať mal starosta obce Hrubý Šúr hneď jasnú predstavu. „Z-BOX sme umiestnili pred obecný úrad a pred miestne potraviny a to z toho dôvodu, že táto lokalita patrí medzi najfrekventovanejšie lokality v obci.“

S inštaláciou Z-BOXu nie sú spojené žiadne stavebné úpravy. Jeho vybudovanie je tak rýchle a jednoduché. Už za pár dní od finálneho odsúhlasenia zo strany obce môže Z-BOX slúžiť občanom.

„Ráno sa Z-BOX priviezol a  pracovníci Packety ho do dvoch hodín osadili,“ priblížil svoju skúsenosť starosta obce Červeník.

„Kvôli inštalácii Z-BOXu sme nerobili žiadne stavebné úpravy, vďaka solárnym panelom Z-BOX nepotrebuje ani prívod elektrickej energie,“ doplnil informáciu k stavebným úpravám Adrián Takács.


Zdieľať:

Rubriky