Blog

Ukrajina, Írsko: Oneskorenia v preprave

21. 9. 2021, 16:40

Vážení klienti,

máme pre vás dôležité informácie, ktoré sa týkajú  prepravných služieb v zahraničí, konkrétne Ukrajiny a Írska.

Oneskorené vratky z Ukrajiny

U zásielok podaných v mesiacoch júl a august, ktoré smerovali na Ukrajinu a ktoré neboli doručené cieľovým príjemcom, t.z. u zásielok aktuálne sa vracajúcich späť, evidujeme až 3týždňové oneskorenie z dôvodu dátových chýb v položkách colnej deklarácie.

Toto oneskorenie sa netýka zásielok aktuálne smerujúcich na adresu vašich ukrajinských zákazníkov, ale len tých, ktoré sú na ceste späť na Slovensko. Doručovanie na Ukrajinu sa teda v žiadnom prípade neoddiali, ku oneskoreniu dochádza LEN pri vratkách.

Oneskorené doručovanie v Írsku

Z dôvodu veľkého objemu zásielok prijatých na írske depo u nášho prepravného partnera IE Fastway Couriers HD (ID dopravcu 9990) môže dochádzať k oneskoreniu pri doručovaní zásielok Vašim írskym zákazníkom. Očakávané oneskorenie zásielok môže byť minimálne 10 dní.

Ďakujeme za pochopenie.

Vaša Packeta


Zdieľať:

Rubriky