Blog

Posielajte zásielky do USA

1. 4. 2021, 13:34

01.04.2021

Export jedla, nápojov a potravinových doplnkov

Vážení partneri,

zaznamenali sme komplikácie pri doručovaní zásielok do USA, ktoré obsahujú jedlo, nápoje a potravinové doplnky. Preto vám posielame doplňujúce informácie k procesom, ktorými takéto zásielky prechádzajú, aby ste mohli byť pripravení na všetky okolnosti.

Nevyhnutná administratíva

Hoci nie je dovoz jedla, nápojov a potravinových doplnkov vyložene zakázaný, je potrebné spomenúť, že podlieha prísnym reguláciám a dokladaniu dodatočných informácií, tzv. FDA (U.S. Food and Drug Administration), ktoré je potrebné na vyžiadanie dopravcu FedEx poskytnúť. V prípade, že FedEx dodatočné informácie či dokumentáciu nedostane, zásielky nebude doručovať a naopak ich vráti späť.

Dôležité informácie

Na základe našich doterajších skúseností neodporúčame spomínané komodity prepravovať, pokiaľ k nim nemáte detailné informácie, ktoré sú pre import do USA nevyhnutné.

V prípade, že zaznamenáme zvýšený počet vratiek tohto charakteru, budeme vás bezodkladne informovať (individuálne), aby ste mohli včas zareagovať a všetko napraviť.

Ak bude problém aj tak pretrvávať, budeme nútení začať účtovať poplatok za vratky (= cena exportu) z USA, a v prípade opätovného prepustenia tovaru do voľného obehu v EÚ aj eventuálne vyčíslené clo a DPH – hoci sa jedná o vratky, aj tu sú regulácie na spätný dovoz jedla a nápojov z hygienických dôvodov.

Upozorňujeme, že u spätného dovozu sa môže stať, že z hygienických dôvodov bude tovar zlikvidovaný, a teda nebude možné takúto zásielku reklamovať.

Uvedené informácie a postupy sú stanovené reguláciami a nastavením colných úradov.

Ďakujeme za pochopenie,

Vaša Zásielkovňa

Vážení klienti,

s radosťou vám oznamujeme, že sme pre vás našli novú a oveľa rýchlejšiu cestu ako prepravovať tovar do USA. V posledných mesiacoch sme pracovali na spolupráci s dopravcom FedEx – a výsledok je na svete! Doručenie do USA spúšťame už 1.10.2020 a nižšie prinášame všetky informácie, ktoré k posielaniu zásielok do USA potrebujete vedieť.

FedEx Priority

Už od 21,69 EUR
D + 3

FedEx Economy

Už od 17,49 EUR
D+5

Po novom posielajte aj väčšie zásielky!

Vaše zásielky doručíme bez výnimiek do všetkých štátov USA, vrátane Havajských ostrovov, a to i za rekordný čas do 3 dní od podania zásielky! Obrovskou výhodou oproti pôvodnému riešeniu pre Ameriku je aj to, že teraz môžete posielať zásielky s váhou až 10 kg, nielen max. 2 kg, ako tomu bolo predtým.

Ako sa počíta hmotnosť zásielok?

Pri všetkých zásielkach do USA bude ich hmotnosť vždy kalkulovaná volumetricky. Je to štandardný postup v prípade leteckej prepravy a bohužiaľ nie je v našich silách ho meniť. Vzorec pre výpočet (v cm) je nasledujúci:

šírka x dĺžka x výška
5000

Prečo posielať do USA so Zásielkovňou?

Expresné doručenie

Všetky štáty USA

Zásielky do 10 kg

Nutná administratíva

V prvom rade je potrebné vyplniť Zmluvu o nepriamom zastúpení v colnom riadení a plnú moc pre daňové riadenie, ktorú si môžete stiahnuť tu (alnglickú verziu nájdete tu). V zmluve je okrem iného potrebné uviesť aj vaše pridelené číslo EORI. Vyplnený a podpísaný dokument potom zašlete na e-maily:

príjemca: CZexport.GTS@fedex.com
kópia: customs@packeta.com
a do predmetu uveďte: FedEx plná moc – názov vášho e-shopu

Zoznam zakázaného tovaru
Odosielanie do USA má svoje obmedzenia a zoznam toho, čo nie je možné prepravovať je vcelku rozsiahly. Pred odoslaním zásielky je preto nevyhnutné skontrolovať, či nie je váš tovar vylúčený z prepravy. Celý zoznam zakázaného tovaru nájdete na tomto odkaze.

Formát ZIP kódov a zásielok
Dopravca FedEx pre doručenie zásielok požaduje špeciálny formát ZIP kódu, bez ktorého zásielky nebude možné doručiť. Jedná sa o kombináciu kódu štátu a 5 miestneho čísla ZIP, ktorý má nasledujúci formát: „AA 12345“ (napríklad: UT 84005 = zásielka smerujúca do štátu Utah).

COVID-19 Airfreight surcharge
V období koronakrízy si dopravca účtuje pri všetkých zásielkach poplatok spojený s nákladmi na leteckú prepravu. Konkrétne rozdelenie príplatku a rozpad cien podľa váhových kategórií nájdete v kompletnom cenníku.

Dobré vedieť: So Zásielkovňou je možné do USA posielať len zásielky bez dobierky.


Zdieľať:

Rubriky