Blog

Palivový príplatok prispôsobujeme vývoju cien na trhu s palivami

28. 3. 2022, 15:48

S platnosťou od 1. 4. 2022 upravujeme spôsob výpočtu výšky palivového príplatku

Vážení klienti,

pravdepodobne ste aj vy zaznamenali dramatický vývoj cien pohonných hmôt, ku ktorému v posledných týždňoch dochádza. Ako logistickej spoločnosti sa nás táto situácia veľmi dotýka, keďže rastúce ceny ropy majú výrazný vplyv na ceny dopravy, a teda aj na náklady na doručenie zásielok. Pociťujete to aj vy, naši klienti, a to prostredníctvom výšky palivového príplatku, ktorá  sa priamo odvíja od ceny motorovej nafty stanovenej trhom. Keďže hladina palivových príplatkov bola doteraz v Packete stanovenú hlboko pod trhovým priemerom, museli sme pristúpiť k jej úprave.  Preto považujeme za dôležité vás informovať o postupe a zmenách v nastavení palivového príplatku, ktoré s účinnosťou od 1. 4. 2022 zavádzame na Slovensku.

Palivový príplatok sa doteraz stanovoval raz mesačne na základe priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvé dva ucelené týždne v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a platil pre celý nasledujúci kalendárny mesiac.

Mesačná aktualizácia palivového príplatku zostáva nezmenená, avšak od 1. 4. 2022 sa bude pre výpočet palivového príplatku vychádzať z priemeru cien motorovej nafty uvádzanej ŠÚ SR za prvé tri ucelené týždne predchádzajúceho mesiaca (berie sa do úvahy aj týždeň, v ktorom sa menia mesiace). 

Upozornenie: Od 1.4.2022 sa mení aj cenové rozpätie pre výpočet palivového príplatku, od ktorého sa odvíja výška palivového príplatku v percentách.

Výška palivového príplatku od 1.4.2022

Dobre vedieť: Na www.packeta.sk/cenniky-a-priplatky vždy nájdete aktuálne info o cenách, ako aj o výške palivové príplatku. Uvedená zmena bude aplikovaná aj do cenníka platného od 1. 4. 2022. Aktuálna priemerná cena nafty, z ktorej bude počítaný palivový príplatok v %, bude tak ako doteraz zverejňovaná na našom webe.


Zdieľať:

Rubriky