Blog

Obmedzenie nadlimitných zásielok od 1.1.2021

8. 12. 2020, 9:50

Vážení partneri,

od 1.1. 2021 dôjde k zmenám pri podávaní nadlimitných zásielok, ktoré presahujú maximálne povolené parametre uvedené v našich Všeobecných obchodných podmienkach. Takéto zásielky, vzhľadom k náročnej manipulácii, do prepravy neprijímame a v prípade, že dôjde k podaniu takejto zásielky, vraciame ju odosielateľovi.

Nadlimitná zásielka

➤  dĺžka jednej strany nad 120 cm
➤  hmotnosť nad 10 kg
➤  súčet všetkých troch strán zásielky nad 150 cm (napr. 60 × 60 × 40 cm)

Úprava pravidel od Nového roka

Vzhľadom k tomu, že rastie počet prípadov, kedy je nám do prepravy odovzdaná zásielka presahujúca maximálne povolené parametre, čo nie je v súlade s našimi VOP, budeme od Nového roka účtovať za nutnosť manipulácie s takou zásielkou a jej vrátenie poplatok vo výške 40 EUR. K tomuto kroku pristupujeme z toho dôvodu, aby sme boli schopní aj naďalej poskytovať kvalitné štandardné služby.

Tip: Naše Všeobecné obchodné podmienky aj kompletný cenník si môžete prečítať tu.

Do konca decembra bez poplatku
Nadlimitné zásielky budeme eliminovať postupne. Do 31. 12. 2020 tak nebude pri podaní takejto zásielky účtovaný žiadny mimoriadny poplatok. Od 1. 1. 2021 však od nás pri podaní takejto zásielky dostanete notifikačný e-mail informujúci o tom, že bola podaná nadlimitná zásielka, ktorá nespĺňa maximálne povolené parametre, preto bude vrátená späť a uplatnený dodatočný poplatok vo výške 40 EUR.

Výnimky pri zasielaní do zahraničia

Aj po 1. januári 2021 budeme nadlimitné zásielky zvážať a odovzdávať na zahraničných dopravcov, avšak za nižšie uvedených podmienok. Na štítkoch, ktoré lepíte na zásielky, sa objaví nové pole s cieľovou krajinou:

✔ Pokiaľ na štítku nadlimitnej zásielky bude ako cieľová krajina Slovenská republika, do prepravy ju PRIJMEME.

× Pokiaľ na štítku nadlimitnej zásielky bude iná cieľová krajina, do prepravy ju NEPRIJMEME.

Ak teda posielate nadlimitné zásielky presahujúce povolené parametre napríklad do Poľska alebo Nemecka, nič sa pre vás nemení – len je nevyhnutné uviesť na štítok cieľovú krajinu. Je však potrebné počítať s poplatkom 40 EUR/nadlimitná zásielka. 

Prehľad štandardných parametrov zásielok

Štandardná zásielka:

➤  max. hmotnosť: 5 kg
➤  dĺžka jednej strany do 70 cm
➤  súčet všetkých troch strán: 120 cm (napr. 50 × 40 × 30 cm)

Nadlimitná zásielka:

  max. hmotnosť: 10 kg
➤  dĺžka jednej strany do 120 cm
➤  súčet všetkých troch strán: 150 cm (napr. 60 × 50 × 40 cm)


Zdieľať:

Rubriky