Blog

Aktualizujeme obchodné podmienky s platnosťou od 1. 4. 2023

22. 3. 2023, 19:10

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,

s platnosťou od 1. 4. 2023 aktualizujeme Všeobecné obchodné podmienky a Obchodné podmienky služby Medzi Nami pre posielanie zásielok. Aké dôležité úpravy boli v dokumentoch vykonané? Ich stručný prehľad nájdete nižšie.

Zmeny v Obchodných podmienkach služby Medzi Nami (platia pre mobilnú aplikáciu Packeta)

  • doplnenie nového pojmu „SK Depo“
  • doplnenie podmienok vrátenia zásielky podanej na Z-POINTe/v Z-BOXe z dôvodu prekročenia max. parametrov
  • upresnenie podmienok správneho písania adresy
  • doplnenie podmienok pre možnosť opravy adresy Príjemcom na zásielkach s doručením na adresu v rámci Slovenska
  • upresnenie, ktorým okamihom sa zásielka považuje za prevzatú Packetou
  • definovanie počítania kalendárnych dní pre uloženie zásielky v Z-POINTe a Z-BOXe
  • doplnenie výnimky zo zodpovednosti Packety za škodu, ktorá vznikla Odosielateľovi z dôvodu nesprávne zadanej adresy Príjemcu
  • upresnenie zodpovednosti Packety za zásielku s Poistením

Zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach (platia pre e-shopy)

  • doplnenie nového pojmu „SK Depo“
  • doplnenie povinnosti Odosielateľa uviesť do údajov o zásielke vždy telefonický kontakt a zároveň e-mail Príjemcu
  • upresnenie podmienok správneho písania adresy Príjemcu
  • doplnenie podmienok pre možnosť opravy adresy Príjemcom na zásielkach s doručením na adresu v rámci Slovenska
  • upresnenie, ktorým okamihom sa zásielka považuje za prevzatú Packetou
  • definovanie počítania kalendárnych dní pre uloženie zásielky v Z-POINTe a Z-BOXe
  • spôsob poukazovania dobierkových súm vyinkasovaných od Príjemcov na bankový účet Odosielateľa z jednotlivého na úhrnný (kumulovanou sumou)
  • doplnenie výnimky zo zodpovednosti Packety za škodu, ktorá vznikla Odosielateľovi z dôvodu nesprávne zadanej adresy Príjemcu
  • upresnenie zodpovednosti Packety za zásielku s Poistením
  • doplnenie podmienok pre trvanie a zánik zmluvy

Tip: Aktuálne dokumenty nájdete na našom webe. K službe Medzi Nami na tomto odkaze a pre e-shopy na tomto odkaze.


Zdieľať:

Rubriky