Blog

Ambasádori vzdelávania nastupujú do akcie

3. 12. 2021, 8:47

Naša Packeta každým rokom rastie raketovou rýchlosťou. Nielen počtom prepravovaných zásielok, ale aj zvyšovaním počtu zamestnancov. V kolektívoch je mnoho viditeľných i skrytých talentov. Snažíme sa našim ľuďom dať možnosti pre ich rozvoj po všetkých stránkach. Pri tak veľkom tíme je zložitejšie definovať potreby našich zamestnancov, preto sme vytvorili tím ambasádorov vzdelávania priamo z radov Packety, ktorí sa budú na tomto projekte podieľať. Títo nadšenci vzdelávania sú z rôznych oddelení a preto nám poskytnú komplexný pohľad na potreby vzdelávania naprieč celou Packetou.

A čo je ich hlavnou úlohou? Identifikujú potreby zamestnancov v jednotlivých tímoch a informujú kolegov o možnostiach rozvoja. Ak zamestnanci cítia potrebu vzdelávať a potrebujú pomôcť v nasmerovaní, môžu sa na nich obrátiť. Ambasádori zastrešujú aj komunikáciu noviniek a aktivít, ktoré Packeta  plánuje v rámci rozvoja a vzdelávania a aktívne sa zapájajú do interných projektov.

Snaha pracovať na sebe tvorí podľa ambasádorov až 80% úspechu. To, ako naši zamestnanci  pristupujú ku školeniam, pracovným aktivitám, k práci či hľadajú rôzne „zlepšováky“, to všetko je zárukou úspechu v ich osobnom rozvoji.

„Tvoj rozvoj je v Tvojich rukách!“ 

Týmto mottom je vyjadrená celá myšlienka osobného rozvoja a vnútornej motivácie u nás v Packete.

Koľko úsilia vynaložíš, toľko sa ti vráti. A niekedy aj viac 😊


Zdieľať:

Rubriky