Blog

Aktualizácia obchodných podmienok a cenníka služby Medzi nami

24. 3. 2022, 11:46

Vážení zákazníci,

k 4. 4. 2022 aktualizujeme Obchodné podmienky ako aj Cenník služby Medzi nami, prostredníctvom ktorej môžu odosielať zásielky fyzické osoby medzi sebou naprieč Slovenskom, Českom a Maďarskom. Stručný prehľad tých najpodstatnejších zmien nájdete nižšie.

Aké úpravy boli vykonané v obchodných podmienka Medzi nami?

 • Definovanie pojmu Podávateľ
  Podávateľom je osoba, ktorá v mene odosielateľa odovzdá Packete zásielku do prepravy.
 • Zmena fakturačných údajov českej Zásilkovny, ktorá je prevádzkovateľom aplikácie Packeta na Slovensku
 • Úprava služby Overenie veku 18+
  Na základe OP budete mať možnosť pri odosielaní zásielky poveriť Packetu overením veku príjemcu pred odovzdaním zásielky, ktorej obsah smie byť odovzdaný len osobe staršej ako 18 rokov. Služba bude spoplatnená a bude poskytovaná len pri zásielkach adresovaných na výdajné miesta na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku.
 • Doplnenie zásielok vylúčených z prepravy
 • Úprava lehoty pre vyzdvihnutie zásielok na výdajných miestach a v Z-BOXoch
 • Doplnenie bodu Prepočet meny, ktorý definuje podmienky konverzie meny
 • Úprava podmienok zodpovednosti za škodu a náhradu škody
 • Doplnenie mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov
  Odosielateľ alebo príjemca môžu požiadať o riešenie vzniknutého sporu u subjektu alternatívneho riešenia.

Aké úpravy boli vykonané v cenníku Medzi nami?

 • Doplnenie ceny doplnkovej služby Overenie veku 18+

Tip: Všetky aktuálne dokumenty ku službe Medzi nami nájdete v plnom znení takisto na našich webových stránkach na tomto odkaze.


Zdieľať:

Rubriky