Blog

Verifikačný program pri zmene pozície v Packete

30. 6. 2022, 9:31

Pracovný postup alebo posun môže mať mnoho nástrah.

V praxi sa často stretávame napríklad  s tzv. Peterovým Princípom. Princíp vysvetľuje, že keď človek robí svoju prácu dobre, spoločnosť tieto výsledky odmení povýšením. To však neznamená, že povýšený jedinec má potrebné kompetencie na efektívne plnenie svojej novej pracovnej pozície. Tieto povýšenia sa často dejú až do momentu, kedy už zamestnanec na svoju rolu nestačí, no v mnohých prípadoch na nej zostáva.

Okrem toho tento  princíp hovorí o povýšení (resp. zmene pozície) z pohľadu firmy alebo vedenia. Neberie do úvahy pohľad zamestnanca, teda to, či sa zamestnancovi v novej roli bude páčiť a či o nej nemal skreslenú predstavu.

V Packete sa so zmenou pozície zamestnancov ako rastúca firma stretávame často. Preto sme potrebovali vymyslieť nástroj, ktorý by nám pomohol pri takto dôležitej zmene. Nástroj, ktorý pomôže zamestnancovi a nadriadenému identifikovať správnosť rozhodnutia ešte predtým ako sa udejú oficiálne zmeny.  A slobodne sa rozhodnúť.

A tramtadadá bol na svete. Náš verifikačný program. 😊

Ako to teda v Packete robíme?

Naši vedúci zamestnanci sú si  vedomí, že v prípade, že sa im podarí identifikovať vo svojom tíme potenciál, existuje možnosť kariérneho posunu. No ešte predtým, ako „prekročíme Rubikon“ a zmena sa stane oficiálnou, ponúkame spôsob, ako si preveriť, či budú naozaj obe strany spokojné.

Zamestnanca zapojíme do Verifikačného programu. Poďme sa pozrieť, ako tento náš program funguje.

Verifikačný program predstavuje obdobie, v rámci ktorého je zamestnanec v tréningu na svoju potenciálnu zmenu pozície. Jeho cieľom je pripraviť zamestnanca na výkon novej roly. Do programu sa zamestnanec zapojí, ak sa na tom obojstranne dohodne so svojim nadriadeným ako na kroku, k jeho ďalšiemu rozvoju.

Počas trvania verifikačného programu je nadriadený so zamestnancom v intenzívnom kontakte. Pravidelne dáva spätnú väzbu a prechádza si s ním nové úlohy a kompetencie. Zároveň je preňho poradcom, vo všetkých otázkach týkajúcich sa novej role.

Dĺžka trvania verifikačného programu je u nás 3 mesiace.

Čo zamestnanec, to iný priebeh verifikačného programu. No pre každého nadriadeného, ktorý sa pustí do tejto výzvy je dôležité zapamätať si tieto 3 veci.

Po ukončením programu, v našom prípade po 3 mesiacoch, v prípade, že sa očakávania oboch strán naplnia, môžeme oficiálne oslavovať a vykonať patričné administratívne zmeny.

No čo, ak sa očakávania minimálne jednej zo strán nenaplnia? Zamestnanec ostane na svojej pôvodnej pozícii. Napriek tomu niečo nové získa, a to je skúsenosť. Tú môže zúročiť vo svojom ďalšom fungovaní vo firme a ktovie, možno to v budúcnosti vyskúša znova alebo sa zúčastní iného rozvojového programu. V Packete dvere rozvoja a vzdelávania nikomu nezatvárame.

Malý tip

Ak by sme niekoho naším programom inšpirovali, odporúčame si dať záležať na komunikácii. Je dôležité, aby každý vo firme o projekte vedel a aby bol braný ako prirodzená súčasť fungovania vo firme. Komunikačnú stratégiu treba zvoliť tak, aby bolo jasné, čo je cieľom programu a čo sa stane, ak sa na jeho konci strany dohodnú alebo aj nedohodnú. A že je úplne v poriadku, ak sa nezakončí zmenou pozície účastníka programu.

HR Packety


Zdieľať:

Rubriky