Blog

Prečo je vzdelávanie a rozvoj pre nás dôležité?

29. 9. 2021, 9:11

Rastie nám firma, rastú aj naši ľudia. Nerozvíjať a nevzdelávať by znamenalo ochudobňovať sa o dosiahnutie vlastného potenciálu. Okrem obvyklých výhod ako nižšia fluktuácia, zvyšovanie angažovanosti zamestnancov, nám záleží na tom, aby sme zvyšovali nielen odborné znalosti našich zamestnancov, ale aj mäkké zručnosti, ktoré napomáhajú najmä v ich osobnom raste.

To, že to so vzdelávaním a rozvojom myslíme vážne, teda vnímame ho ako dlhodobú investíciu do našich ľudí, svedčí aj stratégia, ktorú sme implementovali tento rok. Plán, ktorý sme nastavili počíta so vzdelávaním nielen manažmentu, ale aj vzájomnom učení sa od kolegov, či nadobúdaním znalostí pri práci.

Rozvíjame našich manažérov, nakoľko je to jeden z kľúčových faktorov pre napredovanie spoločnosti. Manažérske programy sú hlavný pilier našej stratégie, zameranej na posilnenie komunikačných zručností, strategického myslenia a riadenia zmeny. Dôležitým prvkom školení je reflexia naučeného v praxi.

Budujeme kultúru otvorenej komunikácie a okrem štandardných nástrojov ako je 360 stupňová spätná väzba sa nám osvedčilo najmä cvičenie štart-stop-pokračovať, ktoré nastavilo zrkadlo viacerým manažérom a ich tímom.

Tento rok spúšťame pilotný program riadenia Packeťáckych Top talentov. Talenty si chceme nielen udržať, ale hlavne oceniť. Pri ich rozvoji sa sústreďujeme na posilnenie silných stránok využívajúc dotazník Gallup a pozitívnu psychológiu. Školenia sú pritom šité na mieru ich pozícii.

U nás dostane priestor na rozvoj každý, kto má chuť a ochotu na sebe neustále pracovať.


Zdieľať:

Rubriky