Blog

Poznáme najlepšie výdajné miesta za rok 2023

1. 2. 2024, 13:31

Počas roka pravidelne oceňujeme TOP 3 výdajné miesta z každého kraja za každý štvrťrok. Tentokrát sme ocenili tie najlepšie výdajné miesta za celý rok 2023 🏆. Z každého kraja bolo vybrané len jedno výdajné miesto, ktoré počas roka dosiahlo najlepšie výsledky. Ktorých 8 výdajných miest sa umiestnilo v rebríčku TOP výdajné miesto roka 2023?

Začiatok roka sa niesol v znamení ocenenia najlepšie výdajné miesta za štvrtý štvrťrok. Či už sa výdajné miesto umiestnilo medzi oceňovanými výdajnými miestami, alebo nie – každému výdajnému miestu patrí z našej strany veľká vďaka. Všetky naše výdajné miesta prispievajú k spokojnosti našich zákazníkov.

Pri hľadaní a oceňovaní tých najlepších kamenných výdajných miest vždy zohľadňujeme niekoľko faktorov. Medzi tie najhlavnejšie faktory patrí:

 

  • kvalita celkových procesov
  • zákaznícka spokojnosť
  • počet spracovaných zásielok v troch úrovniach:
  1. výherca –  malé výdajné miesto do 2000 spracovaných zásielok za kvartál
  2. výherca –  stredné výdajné miesto od 2001 do 4000 spracovaných zásielok za kvartál
  3. výherca – veľké výdajné miesto od 4001 a viac spracovaných zásielok za kvartál

Titulom najlepšie výdajné miesto sa môže pýšiť...

Titul najlepšie výdajné miesto za rok 2023 získalo za každý kraj jedno výdajné miesto.

Banskobystrický kraj

V tomto kraji máte najobľúbenejšie výdajné miesto:

Bratislavský kraj

V hlavnom meste sa titulom môže pýšiť výdajné miesto:

Košický kraj

V Košiciach je obľúbené výdajné miesto:

Nitrianský kraj

Výhrou sa môže hrdiť aj:

Prešovský kraj

Medzi ocenené výdajné miesto patrí za tento kraj:

Trenčiansky kraj

Veľký úspech zožalo aj toto výdajné miesto:

Trnavský kraj

Ocenenie získalo:

Žilinský kraj

Obľúbeným výdajným miestom sa stalo:

Výdajné miesta, ktoré sa umiestnili v rebríčku TOP výdajné miesto za rok 2023 dostali od svojich obchodných špecialistov diplom s titulom Najlepšie výdajné miesto za rok 2023. Okrem toho im bola odovzdaná aj nálepka s titulom Najlepšie výdajné miesto za rok 2023, ktorou sa budú môcť pýšiť na svojich dverách, poukážku na nákup ľubovoľného tovaru v Andrea Shope a fľašu lahodného prosecca.

Máme obrovskú radosť, ak ste medzi ocenenými výdajnými miestami našli aj to svoje obľúbené! Oceneným výdajným miestam ešte raz srdečne blahoželáme 🤝🍾🏆🥳.

Aj v tomto roku 2024 budeme oceňovať každý kvartál TOP 3 výdajné miesta z každého kraja, ktoré dosiahnu počas uvedeného obdobia najlepšie výsledky. Zo všetkých výdajných miest na konci roka vyberieme TOP výdajné miesta, ktoré dosiahli tie najlepšie výsledky. Každý kraj bude reprezentovať jedno výdajné miesto, ktorému bude udelený titul Najlepšie výdajné miesto za rok 2024.


Zdieľať:

Rubriky