Blog

Packeta pomáha jednorodičovským rodinám

11. 4. 2022, 9:11

Pomoc pre tých, ktorí ju potrebovali bola vždy prirodzenou súčasťou kultúry našej spoločnosti. S našim rastom priamo úmerne rastú aj naše charitatívne aktivity, súčasťou ktorých sa stalo aj partnerstvo s organizáciou JEDEN RODIČ, n.o.

Počet jednorodičov v núdzi rastie. Dôvodom je inflácia a ceny energií. Nezisková organizácia v súčasnosti eviduje zvýšený záujem o potravinové a humanitárne balíky pomoci. Na základe princípov, ktoré ako spoločnosť vyznávame sme sa rozhodli tieto balíky doručovať jednorodičovským rodinám zadarmo.

Kto je JEDEN RODIČ, n.o.

JEDEN RODIČ, n.o. je nezisková organizácia, ktorej hlavnou úlohou je podporovať jednorodičovské rodiny. Víziou organizácie je zlepšiť životy osamelým rodičom a ich deťom prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska a v spoločnosti. Usilujú o to, aby rodičia a deti v týchto rodinách mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy. Zasadzujú sa za spoločnosť, v ktorej sa s jednorodičmi a ich deťmi zaobchádza spravodlivo.

Viac ako 150 tisíc rodičov, ktorí vychovávajú deti samostatne sú vystavení psychickej, sociálnej a finančnej záťaži. Situácia sa pritom za posledné mesiace zhoršila.

„Čoraz viacej rodín s jedným rodičom majú existenčné problémy. Dôvodom sú zvyšujúce sa náklady na energie ako aj rast cien potravín. Týmto rodinám sa snažíme posielať humanitárnu a potravinovú pomoc vo forme balíkov štyrikrát ročne vo väčších zásielkach,“ konštatuje Eva Marková z neziskovej organizácie JEDEN RODIČ.

Na Slovensku totiž neexistuje systémová pomoc jednorodičovských rodín. Zo strany štátu nie je venovaná tejto problematike žiadna pozornosť, podpora a najmä absentuje komplexná pomoc tejto skupine obyvateľov. Na tento problém upozornila aj Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky. „Seniori a osamelé matky sú dve skupiny ľudí reprezentujúce na Slovensku tých, ktorých zdražovanie – ktoré je na Slovensku už cítiť, ale aj to, ktoré na nás môže dopadnúť v súvislosti s vojnou na Ukrajine – pocítia najviac,“ vyhlásila prezidentka.

Ako pomáhame

Medzi hlavné hodnotové piliere spoločnosti Packeta patrí podpora detí a pomoc osamelým rodičom v núdzi. Simona Kijonková, zakladateľka a spolumajiteľka Packety, totiž sama bola dieťaťom vyrastajúcim v neúplnej rodine. Vychovávaná matkou samoživiteľkou a s dvoma mladšími súrodencami sa ich rodina takisto ocitla v neľahkej finančnej situácii.

Preto by sme aj my radi uľahčili poskytovanie pomoci rodinám, na ktoré sa neraz zabúda. Rozhodli sme sa balíčky humanitárnej a potravinovej pomoci doručovať týmto rodičom v núdzi pomocou našich kuriérov priamo na ich adresu zadarmo. Jednorodičovským rodinám okrem toho umožňujeme posielať si navzájom balíčky zadarmo prostredníctvom služby Medzi nami. Rovnako reagujeme aj na nedostatok flexibilných pracovných pozícií určených pre týchto rodičov. V Packete dávame priestor všetkým, okrem iného sme rozhodne aj family-friendly spoločnosť. Zamestnávame niekoľko osamelých matiek a rešpektujeme, že majú individuálne potreby. Snažíme sa im teda vychádzať v ústrety napríklad aj možnosťou práce z domu alebo flexibilným pracovným časom.

Hromadné zásielky humanitárnej a potravinovej pomoci sa posielajú štyrikrát ročne viac ako 100 rodinám.  Súčasťou balíka sú trvanlivé potraviny, drogéria či oblečenie získané od darcov a partnerov  neziskovej organizácie JEDEN RODIČ. „Každý doručený balík rodine v núdzi predstavuje významnú materiálnu ako aj finančnú pomoc. Doterajšie doručovanie balíkov sme si zabezpečovali svojpomocne a bolo to logisticky a finančne náročné. Vytvorenie partnerstva s Packetou je tak dôležitou súčasťou komplexnej pomoci rodinám, ktoré na tieto balíky čakajú a potrebujú ich ,“ konštatuje Eva Marková.

Naším poslaním je doručovať zásielky. Pomáhame preto tým, čo nám ide najlepšie, doručovaním. Celý svet zatiaľ zmeniť nedokážeme, ale čo môžeme urobiť určite, je zmeniť k lepšiemu desiatky ľudských osudov.


Zdieľať:

Rubriky