Blog

Manažérska stolička

5. 10. 2021, 13:33

Manažér ako Sluha

Jednou z hlavných úloh manažéra je slúžiť svojmu tímu, starať sa o svoj tím, nastaviť chod oddelenia a vytvárať pre tím také prostredie, aby mohli bez prekážok vykonávať svoju prácu. Musí Okrem základných manažérskych zručností ako riadenie, dobré plánovanie, organizácia práce, delegovanie či kontrola je kľúčová komunikácia.

Kľúčové slová: Otvorenosť, Transparentnosť, Spravodlivosť a Dôvera

Manažér ako odborník

Okrem manažérskych zručností je dôležité, aby bol manažér odborníkom vo svojej oblasti. Správny manažér pozná procesy oddelenia a problematiku, v ktorej pôsobí a priamo zodpovedá za výsledky oddelenia. Je garantom kvalitatívnej stránky fungovania oddelenia a pre svoj tím by mal byť mentorom. Zároveň sleduje nové trendy v oblasti ktorej pôsobí, veľmi dobre sa orientuje na trhu a eviduje konkurenciu.

Kľúčové slová: Odbornosť, Profesionalita, Zodpovednosť

Manažér ako Líder

Správny líder ukazuje na správnu cestu, po ktorej kráča spolu s tímom. Kladie cieľ tímu nad osobné ciele, pozná jednotlivých členov tímu, motivuje ich, inšpiruje, dáva priestor na rozvoj. Identifikuje talenty a pracuje s nimi. Zabezpečuje správny tok informácií, má nastavené pravidelné 1on1 a podáva ale aj získava spätnú väzbu od jednotlivých členov tímu. Pozná sám seba, rozvíja svoje silné stránky a neustále na sebe pracuje. Správny líder aktívne počúva a rozpráva posledný. Líder je človek so silnými morálnymi zásadami a mal by rozumieť, že skvelé výsledky dosiahne iba so skvelým tímom.

Kľúčové slová: Hodnoty, Morálka, Inšpirácia, Rozvoj, Tímovosť

Manažér ako reprezentant spoločnosti

Správny manažér vhodne a aktívne reprezentuje Packetu nie len navonok ale aj dovnútra spoločnosti. Rozumie, že na prvom mieste je spokojný zákazník a tento postoj pretavuje do svojich rozhodnutí. Pre svoj tím je v tomto inšpiráciou, je dobrý komunikátor, je nositeľom hodnôt a zásad spoločnosti.

Kľúčové slová: Komunikácia, Reprezentatívnosť, Prozákazníckosť


Zdieľať:

Rubriky