Praha 4, Krč, Štúrova 1282/12 (Joshi sushi & market)
142 00
Praha 4, Krč, Štúrova 1282/12 (Joshi sushi & market)

Packeta - Joshi Sushi & Market