Ostrava, Hrabůvka, Dr. Martínka 1152/39 (obchůdek u Kačenky)
700 30
Ostrava, Hrabůvka, Dr. Martínka 1152/39 (obchůdek u Kačenky)

Packeta - Obchůdek u Kačenky

monday
09:00–12:00
tuesday
09:00–12:00
wednesday
09:00–12:00
thursday
09:00–12:00
friday
09:00–12:00
saturday
09:00–12:00
sunday
09:00–12:00