Ostrava, Svinov, Peterkova 79/5 (žel.stanice Ostrava-Svinov ČD)
721 00
Ostrava, Svinov, Peterkova 79/5 (žel.stanice Ostrava-Svinov ČD)

Packeta - Nádraží Ostrava-Svinov

monday
06:45–11:05
tuesday
06:45–11:05
wednesday
06:45–11:05
thursday
06:45–11:05
friday
06:45–11:05