Karviná, Mizerov, Studentská 2375/16b
734 01
Karviná, Mizerov, Studentská 2375/16b

Packeta - Minimarket Ferda

monday
05:00–12:30
tuesday
05:00–12:30
wednesday
05:00–12:30
thursday
05:00–12:30
friday
05:00–12:30
saturday
06:30–12:30
sunday
08:00–12:00